Czech Republic: PhD and Post-doc positions at the Research Center for Informatics in Prague (Artificial Intelligence)

RCI is the centre of scientific excellence in computer science and artificial intelligence that boosts and integrates internationally competitive research conducted at Czech Technical University. The goal of RCI is to foster collaboration between the experts in different fields of computer science, between fundamental scientists and application-driven researchers, but chiefly between the experienced, internationally recognised, senior scientists and graduate students, postdocs and young assistant professors. RCI is focused on longer term sustainability of excellence computer science and artificial intelligence.

RCI is offering 2 positions in their Artificial Intelligence Center, Department of Computer Science:

  • PhD position (convering tuition fees, the stipend + salary for a starting PhD student)
  • Post-doc position (The duration of the position is 24 months with possible extension & promotion to position of assistent professor)

Check their website for futher information on the research topics: http://rci.cvut.cz/

Contact: katarina.takusova@agents.fel.cvut.cz

No deadline was established on their website.

Link website

 

 

 

 

Học bổng tiến sĩ theo thỏa thuận giữa Cục Đào tạo với nước ngoài và Trường Đại học Southern Queensland, Australia

Học bổng tiến sĩ theo thỏa thuận giữa Cục Đào tạo với nước ngoài và Trường Đại học Southern Queensland, Australia

Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, phí visa, 1 vé máy bay khứ hồi trong thời gian tối đa 04 năm học.

Ngành học: Computational Mathematics, Computational Science and Computational Engineering

Thế mạnh nghiên cứu của trường:

Khoa học hàng không, không gian (Astronomical and Space Sciences) 4*
Toán máy tính (Numerical and Computational Mathematics) 4*
Khoa học và quản lý môi trường (Environmental Science and Management) 5*
Nông nghiệp (Crop and Pasture Production) 4*
Kỹ thuật vật liệu (Materials Engineering) 5*
Khoa học sức khỏe (Medical and Health Sciences) 4*
Dược khoa (Pharmacology and Pharmaceutical Siences) 5*
Kỹ thuật cơ khí(MechanicalEngineering) 4*

Nguồn: ERA 2015

Liên hệ:

USQ: Giáo sư Trần Công Thành
Email: Thanh.Tran-Cong@usq.edu.au
Website: www.usq.edu.au

Cục ĐTVNN: Australia@vied.vn

Trường Đại học Công nghệ Sydney, Australia thông báo cấp học bổng học phí khóa học tiếng Anh học thuật dành cho các ứng viên học bổng ngân sách Nhà nước

Trường Đại học Công nghệ Sydney, Australia thông báo cấp học bổng miễn học phí khóa học tiếng Anh học thuật dành cho các ứng viên học bổng ngân sách Nhà nước do Cục Đào tạo với nước ngoài (VIED), Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Thông tin cụ thể như sau:

Tên khóa học: English for Academic Research (AE6)

Thời gian học: 10 tuần (200 giờ)

Thời gian dự kiến bắt đầu khóa học: 19/09/2016

Địa điểm học: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (thông tin cụ thể sẽ cập nhật sau)

Nội dung khóa học: xem file đính kèm

Điều kiện nhận học bổng miễn học phí: ứng viên trúng tuyển học bổng ngân sách Nhà nước của VIED, đã có thư mời học của trường ĐH Công nghệ Sydney (có điều kiện/không điều kiện) trình độ thạc sĩ nghiên cứu hoặc tiến sĩ.

Thông tin học bổng UTS-VIED của ĐH Công nghệ Sydney dành cho ứng viên tiến sĩ trúng tuyển học bổng VIED (UTS-VIED joint scholarship): xem tại đây

Liên hệ:

UTS INSEARCH: Ms. Thu Tran AE6.Vietnam@insearch.edu.au

Cục ĐTVNN: australia@vied.vn

Thông báo Danh sách trúng tuyển vòng thi vấn đáp học bổng MEXT 2019

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน HCMUTE

ดร.ยุพเยาว์  ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTEนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 12 คน เข้าพบ รศ.ดร.นำยุทธ์  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 12 คน จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมนายกสภา อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Exchange Students from RMUTL (Thailand) to Open Lab

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ภาษา วัฒนธรรม ร่วมทำโครงการ(Project) และสร้างโครงข่ายของมหาลัยในประชาคมอาเซียน ที่