Posted on Categories Announcement - Article

Minister for Communications and Information of Singaprore met students making Feedbot

Minister for Communications and Information of Singaprore – Mr. S Iswaran.met the students from HCMUTE who created a FeedBot to help the elderly and persons with disabilities to independently manage their own meals.


Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore trao đổi với nhóm sinh viên thực hiện FeedBot giúp hỗ trợ người già và người bệnh ăn. Ông Iswaran đánh giá cao và hy vọng sản phẩm sẽ triển khai rộng rãi trong xã hội hỗ trợ người yếm thế chứ không phải là trở thành sản phẩm thương mại.

 

 

 

 

 

Bình luận